Farní kostel svatého Libora

Nejbližší mše svaté


Čtvrtek 6.12

17:00

Za rodiče a jejich sourozence z obou stran, vnučku, zetě, manžela a duše v očistci


Neděle 9.12

9:15

2. Neděle adventní

Za rodiče Opavské a Kubovy a celou živou a + rodinu 


 Aktuality

  • Výuka náboženství na ZŠ a G města Konice ve školním roce 2018/19 

1. a 2. ročník středa 11.45 - 12.30 hodin 

3. ročník středa 12.30 - 13.15 hodin 

4. a 5. ročník středa 12.35 - 13.20 hodin 

6., 7. ročník, prima sekunda středa 13.30 - 14.15 hodin 

8., 9. ročník, tercie, kvarta pátek 13.30 - 14.15 hodin 

  • Návštěvy nemocných - k 1. pátku i před Vánocemi: Jesenec - čtvrtek odpoledne, Konice v pátek v obvyklém čase. 
  • V pátek po ranní mši svaté a adoraci bude na konické faře setkání společenství seniorů KLAS. 
  • Zapisování úmyslů na mše svaté: Konice: neděle 9. prosince po adoraci, v pondělí 10. prosince po ranní mši svaté. Jesenec: ve čtvrtek 13. prosince po večerní mši svaté 
  • Schůze farních rad v Konici v pondělí 10. prosince od 18:30 hodin. 
  • Pastýřský list ohledně závazků mší sv. mešních fundací (farní zpravodaj, vývěska).
  • Adventní příprava pro děti i dospělé.
  • Nový farní zpravodaj Vyšlo nové číslo časopisu IN (prosinec 2018).     

Pastýřský list