Farní kostel svatého Libora

Nejbližší mše svaté


Čtvrtek 4.10

18:00

Za Josefa a Marii a živou a + rodinu


Neděle 7.10

9:15

27. neděle v mezidobí

Za Jindřicha Kubu, manželku a rodiče z obou stran 

15:00-16:30 Adorace


 Aktuality

  • Výuka náboženství na ZŠ a G města Konice ve školním roce 2018/19 

1. a 2. ročník středa 11.45 - 12.30 hodin 

3. ročník středa 12.30 - 13.15 hodin 

4. a 5. ročník středa 12.35 - 13.20 hodin 

6., 7. ročník, prima sekunda středa 13.30 - 14.15 hodin 

8., 9. ročník, tercie, kvarta pátek 13.30 - 14.15 hodin 

Návštěvy nemocných 

  • v Jesenci ve čtvrtek: odpoledne, po ukončení rozloučení na konickém hřbitově
  • v Konici: v pátek během dne 
  • V pátek po ranní mši svaté a adoraci bude na faře v Konici setkání seniorů ve společenství KLAS. 

  

Charita Konice Vás zve

ve čtvrtek 27. září 2018

Konice

Masarykovo náměstí - prezentační stánek 9:00 až 15:00 - nabízíme informace o službách, ale také měření krevního tlaku a cukru a představíme kompenzační pomůcky, které zapůjčujeme do pečujících rodin.

Konický zámek - Mateřské centrum Srdíčko - 9:00 do 12:00 hod - připravený program pro maminky
s dětmi. Od 13:00-do 15:00 hodin pak Mateřské centrum nabízí prohlídku svých prostor a vybavení a to nejen maminkám s dětmi, ale také tatínkům, babičkám a vůbec široké veřejnosti. 

Dům pokojného stáří Bohuslavice

9:00 do 15:00 hodin je možné prohlédnout si domov pro seniory. Vedle prohlídky zařízení nabízíme návštěvníkům měření tlaku a sociální poradenství.

Těšíme se na vaši návštěvu při oslavě celostátního Dne Charity, který se každoročně koná v rámci svátku svatého Vincence z Pauly, patrona charitního díla.

Charita Konice - již 25 let charitní pomoc v konickém regionu