Farní kostel svatého Libora

 Aktuality

Mše svaté


Neděle 6.6.

10. neděle v mezidobí

8:00

Za + manžela, za rodinu Žáčkovu a Eliášovu a duše v očistci


Čtvrtek 10.6.

Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ

Za rodiče Rozehnalovy a duše v očistci

18:00


Neděle 13.6.

9:15

11. neděle v mezidobí

Za Antonína Faltýnka, rodiče a duše v očistciOhlášky

  • Přihlášky do náboženství: vyzvednout na faře, v kostele -odvzdat nejpozději (!!!) do 25. června 2021 
  • Mše sv. na II. pololetí r. 2021 v Konici se budou zapisovat v neděli 6. 6. 2021 v 17:00 hodin a následující pondělí 7. 6. po ranní mši sv. 
  • V Jesenci se bude zapisovat ve čtvrtek 10.6.2021 po večerní mši sv. Modlitby k sv. Josefovi - volně k rozebrání pro ty, kteří se je budou modlit. 
  • Vyšlo nové číslo časopisů Nezbeda, IN     


  • Příspěvek na náklady farností je možné zaslat přímo na účet farností. Ozvalo se více hlasů z terénu od věřících, že by rádi přispěli svým farnostem na režijní výdaje přímo na účet farnosti, když teď není možnost přispívat při osobní návštěvě kostela. Čísla farních účtů můžete najít na webech svých farností. Případně o ně požádat na faře. Nebo taky přinést obnos v hotovosti, kde dostanete potvrzení (dary církvi je taky možno použít ke snížení daní podnikatelů i fyzických osob)   

Příspěvek na náklady farností lze posílat na účet: 1500406319/0800

Buďme s pronásledovanými křesťany

Fotografie - Noc kostelů

Nový farní zpravodaj


Modlitební růžencový maraton


Modlitba za vnitřní svobodu od strachu


Svatá Korona, patronka před epidemiemi 


Přehled online vysílaných katolických bohoslužeb v některých farnostech (včetně Rádia Proglas a TV NOE)

Foto z prvního svatého přijímání