Farní kostel svatého Libora

Nejbližší mše svaté


Pondělí 7.1

12:00-18:00 - Adorační den farnosti Jesenec den modliteb za bohoslovce 

18:00 - Společné zakončení adorace se svátostným požehnáním 


Čtvrtek 10.1

17:00

Čtvrtek po Zjevení Páně

Na jistý úmysl 


Neděle 13.1

9:15

Slavnost Zjevení Páně

Na poděkování za všechny milosti, s prosbou o dar zdraví a požehnání pro celou rodinu 


 Aktuality

  • Výuka náboženství na ZŠ a G města Konice ve školním roce 2018/19 

1. a 2. ročník středa 11.45 - 12.30 hodin 

3. ročník středa 12.30 - 13.15 hodin 

4. a 5. ročník středa 12.35 - 13.20 hodin 

6., 7. ročník, prima sekunda středa 13.30 - 14.15 hodin 

8., 9. ročník, tercie, kvarta pátek 13.30 - 14.15 hodin 

  • Koncert kapely NO PROBLEM z Kostelce na Hané v tuto neděli 6. ledna 2019 v 17:00 hodin v konickém kostele. Na programu budou vánoční písně, koledy a spirituály. 
  • V pátek bude na faře v Konici od 16 hodin Spolčátko.
  • V 18 hodin bude na faře v Konici setkání společenství manželů. Vyšlo nové číslo farního zpravodaje.  

Pastýřský list