Náboženství

Výuka náboženství na ZŠ a G města Konice ve školním roce 2018/19

1. a 2. ročník středa 11.45 - 12.30 hodin

3. ročník středa 12.30 - 13.15 hodin

4. a 5. ročník středa 12.35 - 13.20 hodin

6., 7. ročník, prima sekunda středa 13.30 - 14.15 hodin

8., 9. ročník, tercie, kvarta pátek 13.30 - 14.15 hodin